ಸುಂದರ ರಮಣೀಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳು

ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 29, 2017

FB posts-more

ಅಕ್ಕರೆ

ಅಕ್ಕರೆಯ ಬಯಲದು
ಅಮ್ಮನ ತೊಡೆಯದುವು
ಕಿಂಚಿತ್ತು ಭಯವಿರದು...
ಅವಳೊಡನೆ ನಾನಿರಲುಮನ

ಒಡಲೊಳಗೆ ತುರುಕಿರುವೆ ನನ್ನೊಳ ಭಾವನೆಯ
ಇಂದೇಕೊ ಪರಿಪರಿಯ ಯಾತನೆಗೆ
ನನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆದಿರುವೆ...
ಹಿಸುಕಿರುವೆ ಅದುಮಿರುವೆ ನನ್ನದೆಯ ಆಸೆಯ
ಭಾವನೆಯ ಗೋರ್ಗರೆತಕೆ ಕಣ್ಣೀರ ತಂಪೆರೆದಿರುವೆಉತ್ಸಾಹ

ದಿನ ಕಳೆದ೦ತೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಕಾಣ ಸಿಗದು ಇ೦ದಿನದಲಿ
ಹಳೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ ಭಾವ
ಕರಗಲಿಲ್ಲ ಬರೆಯಬೇಕೆ೦ಬ ಉತ್ಸಾಹ...
ತು೦ಬಬೇಕಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ
ವಿಚಾರಗಳ ನವ ಭಾವ

ಪದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ
ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕಿದೆ ಶೈಲಿಯ
ಜೋಡಿಸುವ ಅಗಾಧ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ತಾಣ

 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ